Drift- og vedligeholdelsesplan

Regelmæssig vedligeholdelse forebygger skader og begrænser driftsomkostningerne for enhver ejendom. Men hvad skal du kigge efter og hvad skal du reagere på ? Og hvordan sikre vi, at vi har penge nok til at vedligeholde ejendommen på den lange bane ?

En rullende 10 eller 20-års-drift- og vedligeholdelsesplan giver overblik og kombinerer de daglige opgaver med det langsigtede vedligehold.

Vedligeholdelsesplanen er en gennemgang af alle bygningsdele…

  • Hvordan er standen nu og hvad skal man fremadrettet være opmærksom på ?
  • Hvordan og hvornår skal det holdes venlige eller udskiftes ?
  • Hvad koster det at holde det ordentlig vedlige i de næste 10 eller 20 år ?

Planen er pædagogisk opbygget og skrevet i et ikke-teknisk sprog. Den anviser hvordan ejendommen drives mest hensigtsmæssigt og foreslår renoveringsprojekter hvis man bør spare på energien, forbedre indeklimaet eller klimasikre ejendommen, f.eks. mod oversvømmelse eller skybrud.

Planen er et supergodt værktøj for til styring af både budgetter og vedligeholdelse i investeringsejendomme, ejerforeninger og andelboligforeninger.
Vi tilpasser planerne til Jeres behov og du er altid velkommen til at kontakte os for et godt tilbud !

Til top