CLAUS JENSEN

mail: claus@cj-arkitekter.dk
mobil: 23 30 16 22

Claus er uddannet arkitekt og en gammel rotte i faget.

Har været selvstændig siden 1998 og har været impliceret i næsten 2.500 byggesager. Har en meget bred erfaring indenfor byggeri og byggeteknik.

CV FOR CLAUS
 • Statskundskab, Århus Universitet, 1982 – 85
 • Markedsføring, merkonom, Århus Købmandsskole, 1986 – 87
 • Arkitektskolen i Århus, 1983 – 89
 • arkitekt maa, 1989
 • Beskikket bygningssagkyndig, 1998
 • Registreret energikonsulent, 1998
 • Egen tegnestue, 1998
 • Optaget i Praktiserende Arkitekters Råd / Danske ARK, 1999
 • Overtaget Arkitektfirma Frank Buus, 1999
 • Virke som syns- og skønsmand ved Retten i Århus, Esbjerg, Grenå, Skanderborg, Terndrup, Vestre Landsret og Teknologisk Institut, 2000 – dd
 • Fast skønsmand ved Disciplinær- og Klagenævnet for Bygningssagkyndige og for Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikt,  2011 – dd
 • Udpeget som sagkyndig dommer i Vester Landsret og ved alle Byretterne i Jylland efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening,  2015 –
By :
Comments : Off